Heim Beint á efnisyfirlit síðunnar

Ef ljóst er að einelti hefur átt sér stað þarf að skipuleggja einstaklingsbundin viðtöl við þolanda, geranda og forráðamenn (5. gr. um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum) 

Í öllum tilvikum er geranda gefin skýr skilaboð um að einelti sé ekki liðið og að skólinn muni með öllum ráðum leitast við að eineltinu ljúki.

 

Vinnulag í eineltismálum

 • samstarf við forráðamenn (5. og 7. gr.) 
 • almennt eru umsjónarkennari eða staðgengill hans (7. gr.) og aðili úr eineltisteymi skólans saman í viðtölum við bæði þolanda og geranda
 • skólinn veitir viðeigandi stuðning við þolanda og geranda þar til máli lýkur
 • gerð er áætlun um eftirfylgd
 • þar sem það á við skal halda reglulega bekkjarfundi til að styrkja samskipti innan hópsins
 • upplýsa skólasamfélagið
 • ef um alvarlegt ofbeldi er að ræða er það tilkynnt til nemendaverndarráðs, Fjölskyldusviðs Garðabæjar, heilsugæslu eða lögreglu. Skóli gæti þurft að vísa geranda tímabundið úr skóla (12. og 15. gr.) 
 • eineltismálum er lokið í samráði við forráðamenn með skriflegum hætti 

 

Einelti heldur áfram

Ef aðgerðir bera ekki árangur þarf að fylgja málinu frekar eftir:

 • frekari samvinnu og samráð við forráðamenn þolanda og geranda
 • meira eftirlit, viðurlög
 • vísa máli til nemendaverndarráðs sem kemur því í viðeigandi farveg
 • brjóta upp gerendahóp
 • einstaklingsmiðaða atferlismótun
 • ráðgjöf hjá sálfræðingi/öðrum sérfræðingum
 • tilkynning til Fjölskyldusviðs Garðabæjar
 • tilkynning til lögreglu
 • náist ekki sátt innan sveitarfélagsins má vísa málinu til fagráðs sem starfar á ábyrgð Mennta- og menningarmálaráðuneytisins (7. gr.) 

 

Öll eineltismál, hvort sem um grun eða staðfestingu er að ræða, eru skráð á sérstakt eyðublað. Skráningin er liður í að hafa yfirsýn yfir eðli og umfang eineltismála í skólanum. Mikilvægt er að ljúka vinnu allra mála í samráði við forráðamenn með skriflegum hætti.

 

 
English
Hafðu samband