Heim Beint á efnisyfirlit síðunnar

Til að uppfylla markmið grunnskólalaga, Aðalnámskrárskólastefnu Garðabæjar og skólastefnu Álftanesskóla þurfa kennsluhættir að vera fjölbreyttir og sífellt þarf að hafa í huga að mæta þörfum hvers og eins nemenda.

Í 1. – 6. bekk er bekkjarkennsla ríkjandi fyrirkomulag þar sem umsjónarkennari kennir flestar greinar. Lögð er áhersla á heildstætt nám sem felst m.a. í því að samþætta námsgreinar. Kennsluhættir eru fjölbreyttir þar sem markvisst er reynt að hafa starfið skapandi. 

Í 7. - 10. bekk er fagkennsla á öllum námssviðum: fræðigreinum, íþróttum, list- og verkgreinum. Fagkennslan byggist á mikilli samvinnu hjá viðkomandi fagkennurum. Fagteymin fylgjast vel með þróun námskrár og straumum og stefnum í kennslufræði námsgreinarinnar. Hver fagdeild útbýr kennslustofur eins og fagið þarfnast. 

Mikil samvinna er á milli kennara í árgöngum og á hverju stigi fyrir sig. Kennarar skipleggja kennsluna, heimavinnu og námsmat saman og allar ákvarðanir um þemaverkefni og aðra tilbreytingu frá hefðbundinni kennslu. Hlutverk umjónarkennara er að sinna foreldrasamstarfi, hlúa að bekkjaranda og samskiptum innan síns bekkjar.

Þegar námsmat er undirbúið er skilgreint með skýrum hætti hvað á að meta. Valin er hentug matsaðferð en notaðar eru fjölbreyttar matsaðferðir. Samfella þarf að vera í námsmati milli árganga og anna.

English
Hafðu samband